ЛЮТИЙ 2019

Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради

Забезпечення діяльності бібліотек

Інші заходи в культурі і мистецтві

Проведення навчально-тренувальних зборів

Надання спеціальної освіти

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Надання дошкільної освіти

Надання середньої загальної освіти

Організація благоустрою населених пунктів

Первинна медико-санітарна допомога

Первинна медична допомога населенню

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

Утилізація відходів

Надання позашкільної освіти

Інша діяльність у сфері екології

Охорона та використання природних ресурсів

Підтримка спорту вищих досягнень

Інші заходи з економічної діяльності

Організаційне забезпечення діяльності ради

Муніципальні формування

Інші заходи у сфері соціального захисту

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

Інші заходи громадського порядку

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Заходи із запобігання надзвичайних ситуацій

Членські внески

Підготовка з.д. для продажу

Проведення експертної грошової оцінки з.д.

Розроблення схем планування та забудови

Проектування та реставрація пам,яток архітектури

Здійснення заходів із землеустрою