Радехівська міська рада Львівської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансів, звітності, обліку та контролю Радехівської міської ради

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, загальний стаж роботи за фахом не менше як 3 роки.

Перелік документів: заява на участь у конкурсі, особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, 2 фото розміром 4 х 6 см., автобіографія, копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, копії документів про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації, копія трудової книжки, копія військового квитка (для військовозобов’язаних), письмова згода на обробку персональних даних, довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності), електронна декларація (кандидата на посаду).

Документи на конкурс приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м.Радехів, вул.І.Франка,2, тел. 41086