ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ З ПИТАНЬ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Двадцять п’ятого квітня у сесійній залі міськради відбулося пленарне засідання ХХХІІ сесії Радехівської міської ради VII скликання. Депутати мали завдання обговорити та прийняти відповідні рішення із двадцяти шести поточних питань,  і «Різного».

Під час обговорення порядку денного зауважень та пропозицій від депутатів не поступало, оскільки всі питання були детально обговорені на засіданнях відповідних постійних депутатських комісій, тому його було затверджено в цілому без змін.

Першим обговорювалося питання про затвердження Порядку проведення громадських обговорень стосовно добровільного об’єднання територіальних громад.  Міський голова Степан Коханчук зазначив, що виступивши з ініціативою розпочати процес об’єднання територіальних громад, ним було проведено нараду із сільськими головами та опитування щодо наміру добровільного об’єднання сільських громад із територіальною громадою міста Радехова. Степан Коханчук також зауважив, що має намір видати розпорядження про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, але для того сесія повинна прийняти рішення про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного обєднання територіальних громад і доповів депутатам про покрокові дії міської ради стосовно процесу об’єднання територіальних громад. Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації і розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час обговорення питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле-або-радіодебати, інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей. Громадське обговорення передбачає: вирішення організаційних (технічних) питань, час та дату проведення громадського обговорення, місце проведення громадського обговорення, визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників).

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є оголошення у засобах масової інформації, розсилання письмових запрошень, опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень), узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та   прізвища відповідальних осіб.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місця перебування. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не обговорюються.

У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

Організатор громадського обговорення протягом двох днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Детально обговоривши це питання, депутати одноголосно прийняли рішення затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.